A1. Activități specifice managementului de proiect

Fiecare curs derulat în cadrul proiectului Creative START va avea o durată de 40 de ore, distribuite astfel. În cadrul cursurilor se vor aborda următoarele teme:

I. Gestionarea activitatii antreprenoriale.

I.1 Definirea conceptului de întreprinzator si antreprenor.

I.2 Caracteristicile activitatii antreprenoriale

I.3 Stabilirea obiectivelor antreprenoriale

I.3.1 Satisfactiile activitatii antreprenoriale

I.3.2 Insatisfactiile activitatii antreprenoriale

I.3.3 Cauzele esecurilor antreprenoriale

I.4 Principalele tipuri de societati comerciale

I.5 Etapele necesare înfiintarii unei societati comerciale

I.6 Dezvoltarea durabila – Aplicarea principiilor dezvoltarii durabile in activitatea firmei –beneficii pe termen lung

II. Cercetarea pietei, a mediului de marketing si elaborarea strategiei de marketing

II.1 Definirea conceptului de piata, scopul, etapele si obiectivele cercetarii de marketing

II.2 Elaborarea strategiei de marketing

II.3 Procesul cercetarii  de  marketing

III. Accesarea surselor de finantare pentru afacere

III.1 Determinarea nivelului veniturilor generate de  investitie si a cheltuielilor cu operarea si întretinerea acesteia

III. 2 Surse de finantare a afacerii

III. 2.1 Surse proprii de finantare

III. 2.2 Surse împrumutate de finantare

III. 2.3 Surse nerambursabile de finantare

III. 3 Costul si riscurile asociate finantarii

III. 4 Structura financiara si rentabilitatea întreprinderii

III. 4.1 Efectuarea proiectiilor financiare

III. 4.2 Proiectia contului de profit si pierdere

III. 4.3 Proiectia fluxului de numerar

Ulterior derulării cursurilor pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, veți putea participa la concursul de planuri de afaceri. În urma acestui concurs, cele mai bune 75 de planuri de afaceri vor primi o finanțare de maximum 160.000 lei, în două tranșe. Activitatea se va finaliza prin derularea unor stagii de practică de către cei 75 de câștigători în firme cu un domeniu de activitate similar cu cel propus de ei în concurs.

În cadrul acestei activități, cei 75 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri vor fi sprijiniți în dezvoltarea și definitivarea modelului de business propriu, pornind de la experiența pe care a avut-o fiecare câștigător în cadrul stagiilor de practică, astfel încât să se integreze elementele de noutate ce au apărut între timp în conceptul de business. Activitatea va demara cu organizarea unei întâlniri între cei 75 de viitori întreprinzători și mentorii selectați de către CNIPMMR și BNS.

Pe parcursul perioadei de consiliere și mentorat premergătoare semnării acordurilor de finanțare, viitorii antreprenori vor beneficia de know-how și servicii personalizate, care le vor permite dezvoltarea propriului model de business, asigurându-se astfel premisele unui debut de succes al afacerii.

Pentru a veni în sprijinul viitorilor întreprinzători, în Cluj-Napoca va fi înființat un hub la care vor avea acces prioritar cei 75 de câștigători, dacă vor opta pentru acest lucru, conform principiului primul venit, primul servit. Vor avea acces și persoanele care au participat atât la cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, cât și la concursul de planuri de afaceri, dar nu au primit finanțare și vor să demareze o activitate pe cont propriu în domeniul industriilor creative.

Ulterior, consorțiul va asigura asistarea câștigătorilor concursului de planuri de afaceri în procesul de înființare al întreprinderilor, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor. Se va apela la o firmă de avocatură care va asista firmele în procesul de înființare și care va întocmi cele 75 contracte de subvenție cu toate anexele aferente.

După semnarea contractelor de subvenție începe perioada de implementare efectivă a planurilor de afaceri, fiind realizate cheltuielile din prima tranșă a subvenției (de maximum 120.000 lei, reprezentând 75% din totalul subvenției).

Tranșa finală a subvenției (diferența până la maximum 160.000 lei) va fi acordată după ce beneficiarii ajutorului de minimis vor face dovada că au realizat din activitatea curentă, în perioada de 12 luni de functionare, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

În cadrul acestei activități, experții responsabili de monitorizarea schemei de minimis vor desfășura acțiuni care au drept scop final monitorizarea activității întreprinderilor înființate și a sustenabilității ideii de afacere asumate, în sensul dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii în piață. De asemenea, se va verifica și stadiul atingerii tuturor rezultatelor asumate de întreprinderi prin planurile de afaceri, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă.

A5. Activități transversale (de suport)