Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta încurajarea antreprenorialului.