Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.

CNIPMMR are o experiență de peste 25 de ani focalizată asupra creării unui mediu de afaceri funcţional, asupra promovării, apărării şi reprezentării intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi cu administraţia de stat, precum şi în relaţiile cu alte organisme din ţară şi din străinătate.

CNIPMMR este constituit din 102 structuri membre în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Reprezentativitatea CNIPMMR este recunoscută la nivel național şi în majoritatea sectoarelor economice, firmele membre având un număr total de peste 200.000 salariați.

La nivel naţional, CNIPMMR reprezintă interesele membrilor săi în organismele tripartite şi Comisiile de Dialog Social constituite la nivelul fiecărui minister și participă la dialogul social bipartit, fiind membru al comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă.

La nivel internațional, CNIPMMR este afiliat la organisme importante, precum: UEAPME – Uniunea Europeană a Artizanatului şi IMM-urilor, WASME – Asociaţia Mondială pentru IMM-uri, ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, BBCM – Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.

De asemenea, CNIPMMR participă la dialogul social european în cadrul Comitetului Economic şi Social European, precum şi la activitatea altor organisme europene, precum: Comitetul Fondului Social European, Grupul de experţi HORIZON 2020, Grupul pentru politici privind întreprinderile – Camera Profesională.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România organizează anual Topul Naţional al Firmelor Private din România, Ziua Întreprinzătorilor şi Forumul Naţional al IMM-urilor, evenimente de mare amploare la care participă sute de invitaţi, majoritatea întreprinzători, dar şi reprezentanţi ai organismelor guvernamentale şi neguvernamentale care pot sprijini dezvoltarea sectorului privat.

Începând cu anul 2002, CNIPMMR realizează anual Carta Albă a IMM-urilor din România, lucrare elaborată de un colectiv de specialişti, care reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză a fenomenului intreprenorial realizată în România.

Experiența CNIPMMR în domeniul fondurilor nerambursabile este rezultatul unei activități de peste 14 ani în domeniu. Cele peste 80 de proiecte naţionale şi europene implementate până în prezent, prin intermediul Direcției Proiecte, în calitate de coordonator sau partener, au avut un impact pozitiv pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi creșterea calității serviciilor adresate IMM-urilor. Portofoliul organizațiilor partenere cuprinde peste 250 de organizații la nivel național și internațional.

Experienţa acumulată a stat la baza lansării Centrului de consultanţă pentru IMM-uri. Serviciile de consultanţă oferite în cadrul acestuia vor asista IMM-urile în a-şi îmbunătăţi eficienţa şi performanţele economice. IMM-urile pot benefica de consultanță în domenii precum:

· elaborare şi implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă

· analize şi studii (analiza diagnostic, analiza SWOT, etc.)

· marketing (promovare, comunicare, social media)

· managementul resurselor umane

· contabil, financiar

· juridic şi legislativ

· achiziţii publice

 

 

Partener: Blocul Național Sindical

Blocul Naţional Sindical (înființat în noiembrie 1991) este una dintre cele cinci mari confederaţii sindicale reprezentative din România, având în componenţa sa aproximativ 320.000 de membri de sindicat, lucrători din companii private sau din sectorul public.

BNS este alcătuit din 40 de federaţii profesionale ce reprezintă drepturile și interesele lucrătorilor din ramurile: construcţii de maşini, transporturi, gospodărie comunală, construcţii şi materiale de construcţii, poştă şi telecomunicaţii, servicii tipografice, electronică, electrotehnică, automatizări şi industria de apărare, cultură, energie, industria textilă, sănătate, administraţie publică, agricultură, finanţe-bănci, minerit şi geologie, sport. Din punct de vedere al acoperirii naţionale, BNS are filiale în toate județele țării.

BNS este afiliat la Confederaţia Europeană a Sindicatelor şi la Confederaţia Internaţională a Sindicatelor, are un reprezentant în Comitetul Economic Social European şi este membru al Consiliului Economic şi Social din România. De asemenea, are reprezentanți în toate structurile de dialog social de la nivel național și local.